Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
13.08.2020
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
Výhercem nové jídelní tašky od Giants fishing se stává Zdeněk Valíček, gratulujeme!   Pro předání výhry nás prosím kontaktujte do zpráv   Všem ostat... číst celé
11.05.2020
Novinky RidgeMonkey skladem!
Všechny produkty od značky RidgeMonkey máme skladem. Velice oblíbené rybářské vybavení od značky RidgeMonkey! číst celé
Zobrazit všechny novinky
 1. Úvod
 2. VŠE O NÁKUPU
 3. REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ
REKLAMACE

JAK ZBOŽÍ REKLAMOVAT?

 1. Něco se nepovedlo? Nevadí! Stáhnetě si "Reklamační formulář" a vyplňte prosím všechna pole. Bez vyplnění tohoto formuláře nebudeme schopni vaši žádost řádně vyřídit.
 2. Zabalte zboží, které chcete reklamovat, do původního obalu a do pravého horního rohu napište výrazně "REKLAMACE".
 3. Řádně zabalený balík zašlete spolu s vyplněným reklamačním formulářem a kopií nákupního dokladu (faktura) na adresu Carp Freedom, SLUEN, společnost s ručením omezeným, Husova 2637, Louny, PSČ 44001. Balík posílejte doporučeně, pouze tak budete mít doklad o odeslání balíku. Balík odeslaný jiným způsobem nebude na naší pobočce přijat. Nezasílejte balík ani na dobírku, takovým balík taktéž nejsme schopni přijmout.
 4. Nyní stačí pouze vyčkat na kontakt od našeho pracovníka, který vás bude do 3 dnů emailem informovat o dalším postupu. Vaší reklamaci vyřešíme v co nejkratším časovém horizontu, mějte však na paměti, že zákonem stanovená lhůta pro vyřízení vaší reklamace je 30 dnů. V mnoha případech je nutné kontaktovat např. výrobce, a proto může vyřízení vaší reklamace chvíli trvat. Předem vám děkujeme za trpělivost.
VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Nelíbí? Nevyhovuje? Neboj, to spravíme. Zboží můžete zdarma vrátit do 14 dnů bez udání důvodu. Měj prosím na paměti, že pokud nám důvod prozradíš, tak nám pomůžeš vylepšit naše služby a příště tvá objednávka bude perfektní!

Vrácené zboží musí být nepoužité, v původním stavu a se všemi visačkami a originálními obaly. Pokud by něco z toho chyběla, nemohli bychom udělat radost někomu jinému. Pokud budou tyto věci chybět, může se stát, že vám něco strhneme z původní ceny, abychom mohli zboží dostat zpět do původní formy.

Zboží můžete vrátit do 14 dnů od nákupu. Pokud nestihnete tuto lhůtu dodržet, zavolejte nám, určitě najdeme společnou řeč a řešení.

Při vrácení zboží prosím použijte náš "Vratkový formulář".

   

REKLAMAČNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ ŘÁD
společnosti SLUEN, společnost s ručením omezeným, se sídlem Husova 2637, Louny, PSČ 44001, IČ 49902903, DIČ CZ49902903, zapsané v obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6043 (dále pouze jako „prodávající“).

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tento reklamační řád poskytuje kupujícímu spotřebního zboží (dále pouze jako „zboží“) u prodávajícího základní informace o rozsahu, podmínkách a způsobu využití práva z vadného plnění (dále pouze jako „reklamace“). Mimo jiné tento reklamační řád také obsahuje údaje o místě výkonu práva, nároků vyplývajících z tohoto práva v souladu s ustanovením § 2158 a zákona č. 89/2012 Sb., o občanského zákoníku (dále pouze jako „občanský zákoník“) a ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále pouze jako „zákon o ochraně spotřebitele“).
  • Nákupem zboží o prodávajícího nakupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti a také potvrzuje, že je s těmito dokumenty řádně seznámen.
  • Nakupující je považován za fyzickou osobu ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (dále pouze jako „spotřebitel“) nebo právnickou osobu (dále pouze jako „podnikatel“), která jedná v rámci své podnikatelské činnosti a nikoliv jako jedinec. Spotřebitel i podnikatel tvoří skupinu nakupujících.
 2. ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
  • Prodávající odpovídá především za dodání zboží, které nemá vady. Bezvadné zboží:
   • má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
   • se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Za vady na zboží se považují vady, které vznikly v době 24 měsíců od převzetí zboží. Za porušení odpovědnosti prodávajícího se považuje vada
  • Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
  • Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.
  • Ke zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.
  • Prodávající neodpovídá za vady v případech, kdy:
   • je vada na zboží v době jeho pořízení a za účelem pořízení tohoto zboží byla nakupujícímu poskytnuta sleva,
   • vada vznikla v důsledku vlivů vnějšího okolí, které nemohl prodávající ovlivnit
   • vada byla způsobena nesprávným užíváním, skladováním, údržbou a jinými zásahy ze strany kupujícího,
   • uplynula záruční doba nebo doba životnosti,
   • bylo zboží použité již v době nákupu a vada byla způsobena používáním či běžným opotřebená.
  • V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  • Kupující má právo uplatnit právo z vady, která vznikla u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující může uplatnit své právo v provozovně prodávajícího nebo na jiném místě po vzájemné dohodě s prodávajícím.
  • Projeví-li se vada u zboží v průběhu 6 měsíců od převzetí nakupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak.
  • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
  • Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
  • Má-li zakoupené zboží uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum uvedení zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení zboží do provozu, který obdrží kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.
  • Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
 2. VYŘÍZENÍ REKLAMACE
  • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, pokud je to možné, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 občanského zákoníku. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči podnikateli.
  • Spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.
  • Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
  • Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále výslovně doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (tj. adresa, telefon, e-mail). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží v souladu s tímto reklamačním řádem. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
  • Při uplatnění reklamace obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je spotřebitelem požadován. Pokud spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
  • Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
  • Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího.
  • Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
  • Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.
   • V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců ode dne kdy byl o jejím vyřízení kupující informován, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100 Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.
   • Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat na účet kupujícího ve smyslu ustanovení § 2428 občanského zákoníku; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.
 1. ODMÍTNUTÍ REKLAMACE
  • Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
  • Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci zboží v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.
 2. PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTÍ ZA VADY ZBOŽÍ
  • Při osobním odběru kupujícím, je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží. Pozdější reklamace neúplnosti zboží nebo vnějšího poškození zboží nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
  • Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství.
  • V případě, že spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace.
  • Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu, zboží může kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej prodávající poskytne kupujícímu na vyžádání.
  • V případě, že kupující bude zasílat zboží prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje kupujícího. 
  • Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě nebo prodejně prodávajícího. Optimální je originál dokladu o zakoupení zboží nebo řádně vyplněný záruční list.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla: 
   • mechanickým poškozením zboží
   • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je zboží plombami opatřeno,
   • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
   • prokazatelně nesprávným užíváním,
   • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
   • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
   • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
   • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
   • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.
  • Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím.
  • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost prodávajícího.
  • Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. krmení, PVA materiál, baterie,…), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností. V případě, že je na zboží uvedené datum spotřeby, lhůta pro reklamaci se zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.
  • Na dárky, které prodávající poskytuje kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu prodávajícímu.
  • Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list).
  • Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list.
  • Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 3. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ
  • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
  • V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
  • Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.
 4. SMLUVNÍ ZÁRUKA ZA JAKOST
  • Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.


Tento Reklamační řád nabývá platnosti dne 1.11.2019. Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu.


PROČ U NÁS NAKOUPIT
KDE NÁS NAJDETE

   

KONTAKTUJTE NÁS
+420 777 737 924
(Po - Pá 8:00 - 16:00)
info@carpfreedom.cz

SLUEN, společnost s ručením omezeným
Husova 2637
440 01 Louny

IČ: 49902903
DIČ: CZ49902903
Copyright © 2020 Carp Freedom
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz